Har du också svårt för att hålla reda på alla ord och förkortningar för att kunna förstå vad det är vi egentligen pratar om? Vi har samlat de vanligaste uttrycken och förkortningarna här för att kunna hjälpa dig lite på traven. Saknar du en förklaring av ett grafiskt ord eller en förkortning, maila gärna till oss så ska vi se om vi kan förklara på det på ett lättfattligt sätt här.

VEKTOR / PIXLAR

En pixel är en bildpunkt som visas på skärmen. Ju fler pixlar en bild har, desto högre upplösning, bättre kvalitet har bilden. För att visas på skärm eller tryckas i storformat räcker 72 dpi, för tryck i mindre format som t ex visitkort, broschyrer etc ska filen helst ha 300 dpi. Lika avgörande som dpi är filens faktiska storlek, d v s skala 1:1. Vektoriserad grafik är istället en bild som baseras på matematiska ekvationer / kurvor. Det gör att man kan skala om bilden utan att den tappar kvalitet. Detta är viktigt för t ex logotyper och textobjekt.

Allmän rekommenderad upplösning för trycksaker är 300 dpi. För flyers/folders krävs en minsta upplösning på 300 dpi. För storformat så som banderoller eller rollupskrävs minst 72 dpi. Lägre upplösning ger sämre resultat vid tryck.

Dator med glasögon - DPI eller PPI

DPI ELLER PPI

Dots per inch eller punkter per inch. Samma sak, två språk. Enkelt sagt, antalet punkter en bild är uppbyggd av.

CMYK, RGB OCH PMS

Vad är skillnaden mellan RGB och CMYK? Enkelt sagt är RGB för webben och CMYK samt PMS är för tryck.
När du skapar en fil för tryck, undvik att blanda färgsystem, blanda t ex inte CMYK och RGB.

RGB står för Red, Green och Blue. CMYK står för Cyan, Magenta, Yellow och Kobolt. PMS står för Pantone Matching System.

Layout och ritning

CMYK

Svart färg i tryckfiler ställs in enligt CMYK-värde: C:0, M:0, Y:0, K:100 för text och mindre objekt. Svarta plattor/svart bakgrund ställs in enligt CMYK-värde: C:100, M:100, Y:100, K:100. Färger som används vid återgivning i skärmar kan skilja sig från resultatet i tryck

PMS/Pantone

PMS/Pantone anges enligt färgskala för respektive materialyta. För storformat så som banderoller, vepor, backdrops, beachflaggor och rollups gäller Coated-skalan (C).
För obestruket papper så som kuvert gäller Uncoated-skalan (U).

FILFORMAT

PDF – Portable Document Format. Bra filformat för allt tryckt material. Filerna blir oftast mindre tunga och kan innehålla vektoriserad grafik

PNG – Ett format för digitala bilder. Används när du t ex ska ha bilder på en hemsida.

JPG – Digitalt format för bilder, oftast foton.

EPS – Encapsulated Post Script. Vanligt format för t ex logotyper.

TIFF – TIFF är egentligen fotot rätt upp och ner. Inga krussiduller, bara fotot. Alla program kan läsa det, både på Macintosh och Windows.

Filformat som vi föredrar i första hand är PDF, EPS eller Jpg/Jpeg (minst 150 dpi). Andra gångbara filformat är t ex PSD/AI (Photoshop- och Illustratororiginal samt INDD (InDesignoriginal).

Bästa filformat för trycksaksoriginal är en högupplöst PDF-fil då denna är plattformsoberoende. All grafik är inbakad i PDF-dokumentet och typsnitt kan inkluderas.

PDF-inställningar

PDF-filer måste vara kompatibla med ISO PDF/X 1:a 2001 standard. Typsnitt ska inkluderas eller konverteras till banor.

Utfall
I de fall ditt original har utfallande bilder rekommenderas ett minsta utfall på 3mm.

OLIKA PROGRAM

Illustrator – Ritprogram för vektorgrafik
Photoshop – Program för bildhantering, bildredigering
InDesign – Layoutprogram för att ta fram tryckfiler / originalfiler.

Tryckfil / originalfil – två olika namn för den fil som vi utgår ifrån när vi trycker på din produkt.